Oogmetingen Toggle

Het exact opmeten van de ogen is van het grootste belang voor het bekomen van een optimale gezichtsscherpte met bril of contactlenzen. Optische oogfouten zijn het gevolg van het feit dat de vorm van het oog afwijkt van de ideale vorm.

De meest bekende optische oogfouten zijn bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie. Deze kunnen gecorrigeerd worden door een bril of contactlenzen. Voor het opmeten van uw ogen maken wij gebruik van de allernieuwste apparatuur.

Wist u immers dat:

  • 90 % van alle informatie die onze hersenen bereikt via onze ogen wordt doorgegeven?
  • de helft van de computergebruikers last hebben om langdurig hun scherm scherp te zien?
  • hoofdpijn kan veroorzaakt worden door een onaangepaste brilcorrectie?
  • een groot aantal verkeersongevallen veroorzaakt is door slecht zicht?
  • slecht zien de prestaties op het werk negatief kunnen beïnvloeden?